Rekisteri-ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterin ylläpitäjä  
Sunni Perki
Ikrep Oy Y-tunnus: 1462063-0 Postiosoite: Viitaniementie 25 A 5, 40720 JYVÄSKYLÄ 

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja rekisterin nimi

Sunni Perki, Ikrep Oy puhelin 050 5443197
sunni@sunniperki.fi
Sunni Perki, Ikrep Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisterin käyttötarkoitus on Sunni Perki, Ikrep Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Sunni Perki, Ikrep Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sunni Perki, Ikrep Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Sunn Perki, Ikrep Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tietoja käsitellyistä tilauksista, ostetuista tuotteista ja palveluista. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut Ikrep Oy:n, Sunni Perki koti-sivuston ohjaamille tunneille, valmennukseen webinaariin tai workshoppiin, kommentoinut blogiartikkelia, rekisteröitynyt asiakkaaksi, tilannut uutiskirjeen tai ostanut verkkokaupasta tavaraa tai palveluita.

Sivustoilla on käytössä evästeitä, Google Analytics, Adwords, ja Facebook-pikseli. 

Tieojen luovutus

Asiakastietoja ei luovuteta Sunni Perki, Ikrep Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on Ikrep Oy:n rekisterin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tämä tulee kysymykseen esimerkiksi Googlen Cookie Policy. osalta. Nämä tiedot eivät kuitenkaan ole yksilöitävissä, tilastoja katsomalla en pääse selvyyteen, kuka on käynyt milläkin sivulla. Sen sijaan tilastoja käytetään sivuston kehittämiseksi. 

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ikrep Oy:n myöntämiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee asiakkuussuhteen tyypistä riippuen Sunni  Perki, Ikrep Oy:n salasanasuojatulla palvelimilla (verkkokauppa), NewZenler sähköpostiohjelman / verkkokurssialustan suojatussa rekisterissä tai varmuuskopioina ulkoisella pääsykoodilla suojatuilla laitteilla, salasanasuojattuna tiedostona. Livekurssien ja työpajojen osallistujalistat tulostetaan kuhunkin tapahtumaan erikseen ja sen jälkeen paperi hävitetään asianmukaisesti.

Ikrep Oy huolehtii tietoturvasta mm. päivittämällä salasanat säännöllisesti ja käyttämällä aina mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheista autentikointia. Sunni Perki -sivustolla on ssl-sertifikaatti ja yrityksellä on asianmukaiset virustorjuntaohjelmistot päätelaitteillaan. 

Tarkastusoikeus, rekisteristä poistuminen tai tietojen korjaaminen

Rekisteröityneellä on oikeus pyytää selvitys, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään tai päivitetään käyttäjän pyynnöstä. Rekisteristä poistamista tulee pyytää kirjallisesti lähettämällä allekirjoituksella varustettu pyyntö rekisterin pitäjältä. 

NewZenler-sähköposti- ja verkkokurssialustaohjelmistossa oleva käyttäjä itse voi poistaa tietonsa jokaisen sähköpostin alareunasta löytyvästä peruuta tilaus -linkeistä tai vastaamalla sähköpostiviestiin, hoidamme listalta poistamisen manuaalisesti.